+420 724 156 208

Topná sezona je u nás poměrně dlouhá a od drobného přitápění s prvními chladnými dny přechází v dlouhé dny, kdy jedou radiátory naplno. U starších domů se během zimy projevují drobné neduhy, které ubírají na pohodlí, topení sálá příliš nebo naopak nevytopí místnost dostatečně. Kdy jindy je vhodný čas, pustit se do oprav nebo výměny, než teď? Teplé letní měsíce jsou ideální pro důkladnou přípravu na zimu.

Drobné neduhy odstraníte možná sami

Pokud vám v rodinném domě dostatečně topí radiátory v přízemí, ale do horních pater se teplo nedostává, stačí projít všechny radiátory a odvzdušnit je. Uzavřený okruh vody může v perfektní funkci omezovat obyčejná bublina vzduchu. Každý radiátor je vybaven výpustním ventilem, pootočením uvolníte vzduch a obnovíte plynulou cirkulaci teplé vody.

Na špatně uzpůsobený topný systém pozvěte odborníky

Vážnějším problémem je rozdílná teplota jednotlivých těles. Radiátor by měl předávat do místnosti teplo v komfortní hodnotě. Rozhodně byste se neměli o těleso spálit, stejně tak by topení nemělo zůstávat chladné navzdory plnému výkonu kotle. Každý z extrémů je špatně.

Předimenzovaná tělesa, nedostatečná výhřevnost kotle a obdobné závady však už musíte řešit s odborníky. Firma dokáže ověřit výtopnost kotle a uzpůsobení systému, s ohledem na jeho stáří a aktuální stav pak navrhne úpravy nebo případně vyhodnotí výměnu. Nabídne takové kroky, které vám pomohou v další sezoně nejen využít veškeré pohodlí, ale také ušetří běžné náklady. Profesionální firma vám také může nabídnout cenné konzultační služby s ohledem na dotační programy. Zelená úsporám nebo Kotlíková dotace může mnoha domácnostem přispět výraznou částkou na nové a modernější vybavení.

Někdy se za omezenou funkcí topného systému může skrývat nános usazenin. Voda s sebou nese vodní kámen a další drobné nečistoty, které se postupně ukládají. I zde se nabízí relativně snadné řešení. Do systému se vžene speciální prostředek, který usazeniny odstraní a vyplaví. Bez speciálního vybavení a zkušenosti se však do akce nepouštějte. Pohodlnější a bezpečnější je svěřit opravu odborníkům. 

Využijte období, kdy vás neomezí odstávka kotle a využijte služeb regionálních firem. Výhodou je snadná dostupnost, a i v případě pozdějších problémů, budete mít „svého známého“ řemeslníka kdykoliv po ruce.

Pomalu zakončujeme další topnou sezonu a možná je nejvyšší čas pustit se do plánování oprav a změn. Letní období je ideální pro různé úpravy a vyhovuje nejen možností bez problémů odstavit topný systém. Pohodovému průběhu nahrává lepší počasí, možnost dočasně bez problémů uskladnit potřebný materiál i zařízení, realizovat případné stavební úpravy nebo odklízet nepotřebné staré prvky.

Výměna kotle

Základem topného systému je kotel, který určuje nejen komfortní vyhřívání interiéru a ohřev vody, ale také míru pohodlí a část rozpočtu, kterou na jeho běžný provoz musíte vyčlenit. Kvalitní kotle dokáží efektivně zužitkovat zdroj, a navíc přidají možnost jednoduše ovládat míru vytápění.

Profesionální firma vám doporučí optimální typ, výběru podřídí velikost vytápěných prostor, vaše osobní nároky, i tepelné úniky. Zohledňují také přednostně kotle, které přinesou úsporu v nákladech. Výhodou regionálních firem je snadná dostupnost. V případě jakékoliv poruchy dokáže firma flexibilně reagovat, kotel nebo celý systém opravit. Samozřejmě poskytuje také kompletní záruční a pozáruční servis. Zároveň může nabídnout spolupráci při podání žádosti o dotaci, Kotlíkové dotace nebo Zelená úsporám mohou v mnoha případech výrazně zvýšit prostředky pro výměnu kotle a dovolí vám snadněji investici umořit nebo vybrat kvalitnější zařízení.

Spojte všechny práce do jednoho zásahu

Na nově zařizované rozvody tepla často navazují i práce s úpravou nebo výměnou rozvodů vody. Rekonstrukce může být časově i finančně náročná a dočasně přináší i omezení v pohodlném pohybu, vyšší prašnost atd. Rozhodně je lepší naplánovat si zásadní úpravy a řešit je současně. Firma, která pak nabídne realizaci rozvodu topení i vody, je pak velkou výhodou. Nemusíte korigovat pracovní postup dvou řemeslníků, ladit časy provedení a vyhnete se velkým prodlevám. Ve výsledku ušetříte i část rozpočtu a budete se moct spolehnout na kvalitní provedení všech prací.

Řada domácností využívá plyn k ohřevu vody nebo i jako zdroj vytápění. Moderní kotle i kuchyňské spotřebiče se sice mohou spoléhat integrované bezpečnostní systémy, nicméně i tak je doporučeno pravidelně věnovat čas revizi. Školený technik může včas odhalit drobné nedostatky nebo zeslabení materiálu a předejde nejen pozdějšímu defektu, shánění oprav a nákladům navíc. Zejména zajistí náležitou ochranu vašeho zdraví.

Zákonem stanovené postupy

Technické listy spotřebičů, ale především platná legislativa přesně vymezuje podmínky pro využívání plynu. Profesionální kontrola může nabídnout nejen dobrou orientaci v této problematice, ale těží výhody i ze znalosti z praxe. Může využít zkušeností s konkrétními spotřebiči a věnovat pozornost opakujícím se problémům, upozornit na způsob vlastní průběžné kontroly nebo vhodné údržby. Rozhodně se nevyplatí kontroly podcenit, zejména když využíváte průtokový ohřívač vody nebo kotel, který je umístěný v obytné části bytu nebo domu. Zatímco únik plynu zaznamenáte poměrně snadno typickým zápachem, únik zplodin se může projevit až o dost později.

Únik spalin může způsobit i kritické ohrožení

Spaliny z kotle není cítit, a jejich šíření bytem může nepozorovaně probíhat třeba celou noc. Únik může způsobit porucha hořáku u zastaralého zařízení, ale i zdánlivě banální prasklina na pryžové hadici, která připojuje plynový spotřebič.

Akutní otrava oxidem uhelnatým způsobuje bolesti hlavy, zesláblost a únavu. Postižení musí být neprodleně předání odborné lékařské péči. Nicméně i nízké koncentrace CO zavdají velmi nepříjemným komplikacím. Jedovaté spaliny zvyšují riziko kardiovaskulárních i onkologických onemocnění. Bez výrazných projevů můžete být vystavení setrvalému vlivu nevhodného prostředí. A přitom krátká návštěva revizního technika na problém upozorní a vyřeší jej!

Revizi plynu můžeme přirovnat pravidelné péči o vůz. Pravidelné technické kontroly mají za úkol ověřit stav vozidla a předejít nebezpečí, kdy nefunkční systém ohrozí nejen vás, ale i další účastníky provozu. Plynový kotel zajistí komfortní teplo i ohřívání vody, musí však splnit přísné podmínky bezpečného a spolehlivého chodu.