+420 724 156 208

17.9.2019 - Revize plynu – kdy a proč je revize plynu potřeba

Řada domácností využívá plyn k ohřevu vody nebo i jako zdroj vytápění. Moderní kotle i kuchyňské spotřebiče se sice mohou spoléhat integrované bezpečnostní systémy, nicméně i tak je doporučeno pravidelně věnovat čas revizi. Školený technik může včas odhalit drobné nedostatky nebo zeslabení materiálu a předejde nejen pozdějšímu defektu, shánění oprav a nákladům navíc. Zejména zajistí náležitou ochranu vašeho zdraví.

Zákonem stanovené postupy

Technické listy spotřebičů, ale především platná legislativa přesně vymezuje podmínky pro využívání plynu. Profesionální kontrola může nabídnout nejen dobrou orientaci v této problematice, ale těží výhody i ze znalosti z praxe. Může využít zkušeností s konkrétními spotřebiči a věnovat pozornost opakujícím se problémům, upozornit na způsob vlastní průběžné kontroly nebo vhodné údržby. Rozhodně se nevyplatí kontroly podcenit, zejména když využíváte průtokový ohřívač vody nebo kotel, který je umístěný v obytné části bytu nebo domu. Zatímco únik plynu zaznamenáte poměrně snadno typickým zápachem, únik zplodin se může projevit až o dost později.

Únik spalin může způsobit i kritické ohrožení

Spaliny z kotle není cítit, a jejich šíření bytem může nepozorovaně probíhat třeba celou noc. Únik může způsobit porucha hořáku u zastaralého zařízení, ale i zdánlivě banální prasklina na pryžové hadici, která připojuje plynový spotřebič.

Akutní otrava oxidem uhelnatým způsobuje bolesti hlavy, zesláblost a únavu. Postižení musí být neprodleně předání odborné lékařské péči. Nicméně i nízké koncentrace CO zavdají velmi nepříjemným komplikacím. Jedovaté spaliny zvyšují riziko kardiovaskulárních i onkologických onemocnění. Bez výrazných projevů můžete být vystavení setrvalému vlivu nevhodného prostředí. A přitom krátká návštěva revizního technika na problém upozorní a vyřeší jej!

Revizi plynu můžeme přirovnat pravidelné péči o vůz. Pravidelné technické kontroly mají za úkol ověřit stav vozidla a předejít nebezpečí, kdy nefunkční systém ohrozí nejen vás, ale i další účastníky provozu. Plynový kotel zajistí komfortní teplo i ohřívání vody, musí však splnit přísné podmínky bezpečného a spolehlivého chodu.