BPS 1,5 MW

Vítejte v sekci věnované bioplynovým stanicím.

Realizace, koordinace a řízení, výběr dodavatelů, servis, technická a technologická podpora, poradenství pro bioplynové stanice, zajištění dodávek materiálů a substrátů pro BPS - elektrárny označované jako BPS, BGA, BGP, BMS

V tomto oboru jsme začali působit již v roce 2009. V začátcích jsme působily jako technická a tlumočnická podpora pro Rakouského dodavatele technologie firmu Nahtec GmbH. Postupně se přidávali i drobné dodávky materiálu, technologických součástí a dokončovací práce. Následně pak překládání při zaškolování obsluhy a vlastní školení při uvádění do zkušebního provozu - náběh biologie a spuštění do ostrého provozu. Spolupráce s touto firmou se nadále rozšiřovala a trvá do dnes. Na realizaci jsme se podíleli v České Republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Turecku.

V dnešní době nabízíme kompletní balík služeb uvedených dále:

 • Účast i tlumočení na plánování a projektování BPS včetně jednání s klienty a dodavateli.
 • Projektová příprava a výkresová dokumentace.
 • Stávajícím BPS nabízíme i zařízení na očištění Metanu na 99,9% pro použití v automobilech - včetně stáčecího stojanu pro čerpání - CNG. Jako vedlejší produkt je zde ještě CO2, které je možné stáčet do tlakových lahví a prodávat do potravinářství.
 • Dozor při realizaci technologických součástí, plynových, vzduchových, vodovodních, elektrických rozvodů a kompletizaci, montáž prvků jako jsou čerpadla, macerátory, dmychadla - ruční, elektrické, vzduchové, elektromagnetické, kulové ventily - kompresory a rozvody tlakového vzduchu - tlakové, teplotní, průtokové, radarové, hladinové senzory a mnoho dalších prvků technologie.
 • výběr a zadávání prací dodavatelům, zajištění materiálů technických a technologických součástí BPS, biologický servis.
 • Komunikace a plánování při výstavbě betonových součástí a prvků s dodavatelem betonových celků i se stavebním dozorem a vedením včetně výkopových prací pro jednotlivé rozvody.
 • Tlakové zkoušky potrubních rozvodů a fermentorů.
 • Testování funkčnosti elktrických a mechanických systémů a komponent před uvedením do zkušebního provozu.
 • Úpravy a opravy realizovaných částí.
 • Zaškolení obsluhy BPS. Zaškolení probíhá ve třech etapách. První je seznámení s technologickými prvky BPS 1-2 dny, druhé je na ovládání přes vizualizaci a elektrické komponenty 2-3 dny (tyto dvě školení jsou zahrnuty v ceně dodavatele technologie. Třetí školení je zaměřeno na kompletní řízení a ovládání BPS, denní kontroly technologických součástí, pravidelná údržba obsluhou denní, týdenní, měsíční, půlroční a roční, plánovaná údržba a kontrola. Odstraňování drobných potíží vyskytujících se během provozu vlastními silami obsluhy BPS. Bezpečnostní upozornění a dodržování zásad pro ochranu zdraví i technologie, zásadní je zaškolení obsluhy na možné výskyty potíží, které vznikají jejich chybným rozhodováním a vštípení zvyků a osvojení logiky, která jim předchází. Toto školení obvykle probíhá po dobu 2-3 měsíců a hradí si ho sám investor. Z vlastní zkušenosti víme, že ti kteří se rozhodli toto školení neabsolvovat mají obvykle větší potíže s provozem celé BPS, protože nedodržují zásady a zvyky potřebné pro bezproblémový provoz BPS. Díky našim doporučením a zvykům, získaných obsluhou během tohoto školení dokáží následně ušetřit nemalé prostředky a zvýšit produktivitu celé BPS. Za tímto tvrzením si díky naší dlouholeté praxi stojíme.
 • Kompletní servis a podpora při prvním plnění fermentorů startovními substráty, jejich následné nahřívání na potřebnou teplotu pro start biologie až po první krmné dávky a jejich následné zvyšování do rozběhu produkce bioplynu na 100%.
 • Následná technická a technologická podpora po rozběhu BPS.
 • Odstraňování drobných chyb a technických potíží nebo rozšiřování techniky v průběhu prvního půl roku ostrého provozu.
 • Návrhy a rozšiřování techniky pro zvýšení produktivity a snížení náročnosti na obsluhu.
 • Zajištění komunikace s výrobci a dodavateli náhradních dílů v Německu i Rakousku, jako jsou GE Jenbacher, Streissall, Vogelsang, Stasto, Grundfos a mnoho dalšími.
 • Dodávky náhradních dílů.
 • Nově nabízíme vstupní materiály pro bioplynové stanice - kukuřičná siláž, senáž, šrot, sezónní produkty jako zbytkové materiály po opracování brambor, dále citrogreen, citrofeed, chemie pro stabilizaci a zvýšení výnosů z produkce metanu, další dopňkové materiály včetně dopravy, reportingu, auditu.

 

Publish modules to the "offcanvs" position.